Artık Pan dergiyi indirmeden sitesinden okuyabilirsin!

8. sayı

Yazılar

June 19, 2020

Öncü bir Aziz: Thomas More ve Utopia’sı

Sir Thomas More tarafından 1516’da yayımlanmış ve ilk ütopya eseri olarak kabul edilen, hatta bu türe de adını vermiş Utopia, hümanizm anlayışını ve Rönesans ruhunu yansıtan başlıca eserlerden biridir. Öncelikle More ve arkadaşı P...

June 19, 2020

Bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında, kendini yatağında” yine kendisi olarak buldu. Bu büyük bir hayal kırıklığıydı. Bilincini, genelde bulunduğu bataklıktan zar zor çıkararak büyük bir çabayla yataktan kalktı ve saniyeler içinde giyindi. Son kez yalnızlığın doku...

June 19, 2020

İnsanların gelecek tasavvuru, bilim kurgu türü altında edebiyatta ve sinemada kendine yer bulmuştur. Bilim kurgu sineması geçmişten günümüze hem konu hem de film teknikleri açısından büyük değişimler geçirmiştir. Türün sinemadaki ilk örneklerinin verilmeye başlandığı d...

June 19, 2020

1868 yılında J. Stuart Mill tarafından bir parlamento konuşması sırasında kazandırılan “distopya” sözcüğü, edebiyat çevrelerinde yeni bir patika oluşturmuştur. Özellikle de İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkım, dönemin yazarlarını felaket senaryoları kurmaya ve Mill...

June 19, 2020

Şiirin Sonu

Yeter artık kemikten ve baştankara ve günebakan

ve kar ayakkabıları, isfendan ve çekirdekler, tohum ve fışkın,

yeter artık ışık-gölge, yeter artık böylelikle ve kehanet

ve metîn çiftçi ve inanç ve göklerdeki babamız ve senin

orasıdır vatanın, yeter artık bağır v...

June 19, 2020

Masallar, insanlık tarihinin ürünü olan edebiyatın içerisinde çok önemli bir yer kaplar. Binlerce yıl öncesinde saklı kalan bir olay, masallar sayesinde günümüze ulaşabilir. Bunun yanında masallar günümüze ulaşırken geçirdiği değişimlerle birçok yönden zenginleşir. Mas...

June 19, 2020

Robert, kulüp kurallarına karşı gelerek nehre tek başına gitmeye başladı. Başkalarının planlarına ayak uydurmak zor geliyordu artık. Bugüne değin sadık yaveri olan Arthur, şimdi karnı burnunda karısıyla ilgilenmek zorundaydı, dolayısıyla ona vakit ayıramazdı. Topluca g...

June 19, 2020

             nereden                                  nasıl 

...

June 19, 2020

Timothy Mitchell, “The Stage of Modernity” başlıklı makalesine modernlik olgusu üzerine tartışılan iki duruma dikkat çekerek başlar. Bunlardan ilki modernliğin hâlihazırda yaşanmış ve bitmiş olan tarihi bir aşama olduğu yönündeki algı; diğeri ise, modernliğin mekânsal...

June 19, 2020

Suyunu kendim verdiğim çelikten
Yanılmaz bıçaklar yontuyorum
Ki yarılsın bu kibirli dağ
Taşında bir çocukluk hayali soğusun.
Şimdi burnu sürtmemiş jantlar avlıyorum
Ve inanıyorum bir eskizden
Bir sokağa yetecek kadar peygamber çıkacağına.
Kaldırımdan sızan başımı gördü...

June 19, 2020

omertamı bozmayacağım Psödo-Bernâ

adını ne sen ne ben bileceğiz kim bilir

şimdi senin yüzünde iki gölge bir mânâ

şimdi senin yüzünden her gece dişlerim çekilir

benim maruz kaldığım taze kan yalnızlığı

Psödo-Bernâ dediğimde ses tellerim netameli

yıldızların neon yolunda senle...

Öncelikle çok teşekkür ederiz tekrar. Yazarlığa üniversitede yazdığınız şiirlerle başladığınızı görüyoruz fakat biz sizi öykülerinizle tanıdık daha çok. Şiirden öyküye geçişinizin arkasındaki motivasyonunuz nedir, bu süreçten biraz bahsedebilir misiniz? Sonunda belli b...

Please reload