Âtik Kelimeler

                                                             ʌnˈliːʃ wɜːdz


ðer dɪd aɪ sæt,


                                                                           ɪn ðə ˈkɔːr.nɚ ɑ:v æn ˈemp.ti speɪs
wɪð ə ˈfeɪ.dɪd ˈbiː.ɪŋ…
       … ʌn.dɚ feɪ.dɪd liːvz


kɑːn.stənt. lipʊʃ.ɪŋ maɪˈself
 tʊ ɪkˈspleɪn sʌm.θɪŋ ɪn.ɪkˈsplɪk.ə.bəl
  tʊ kəˈmjuː.nə.keɪt sʌm.θɪŋ nɑːn.kəˈmjuː.nə.kə.bəl
   tʊ tel əˈbaʊt sʌm.θɪŋ aɪ oʊn.li fiːl ɪn maɪ boʊns,
                                         ənd wɪtʃ kæn oʊn.li bi ɪkˈspɪə.ri.ənst ɪn ðoʊz boʊns.

 

ðer ɪz noʊ əˈnʌð.ɚ kaɪnd ɑːv raɪ.t̬ɪŋ fɔːr mi…              …aɪ oʊn.li noʊ ðɪs wʌn.

 

wen fɪər dʌz nɑːt let mi sliːp wel
ənd maɪ diː.məns hæv nʌθ.ɪŋ els tʊ tel.
ðen dʒʌst kraɪ fɔːr æn aʊr, fɔːr nɑːt ˈbiː.ɪŋ friːæt ɔːl
raɪt ɪn ðə mɪtst ɑːv ðə rɪˈɡret ɑːv maɪ soʊl.

 

 

 

Unleashed Words

 

There did I sat,
                                                                in the corner of an empty space
with a faded being...
               ...underfadedleaves.

 

Constantly pushing myself
 to explain something inexplicable
  to communicite something incommunicable
   to tell about something I only feel in my bones,

                                     and which can only be experienced in those bones.


There is no another kind of writing for me…           ...I only know this one.

 

...when fear does not let me sleep well
and my demons have nothing else to tell.
Then just cry for an hour for not being free at all
Right in the midst of the regrets of my soul.

 

 

 

Âtik Kelimeler


Orada oturmuşum,
                                                             boş bir alanın köşesinde
Solmuş bir varlıkla…
                …solmuş yaprakların altında.

 

Kendimi mütemadiyen zorluyorum
 açıklanamaz bir şeyi açıklamaya
  anlatılamaz bir şeyi anlatmaya
   ve sadece kemiklerimde hissettiğim,
                                sadece kemiklerimde tecrübe edinilebilecek bir şeyden konuşmaya.

 

Benim için başka bir yazış türü mevcut değil…                               …sadece buna vakıfım.

 

…korkularım uyumama müsaade etmediğinde,
ve şeytanlarımın söyleyecek kelamı kalmadığında…
Sonra bir saat boyunca tam anlamıyla özgür olamadığıma ağlıyorum
Ruhumun pişmanlıklarının tam ortasında.

 

 

İllüstrasyon: Güneş Oktay

 

 

Please reload

Bizi Takip Edin

19.06.2020

19.06.2020

19.06.2020

19.06.2020

19.12.2018

19.12.2018

Please reload

Son Yüklenenler
Öne Çıkanlar

Üç Dönemin Üç Ütopyasında Aile ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri

19.06.2020

Öncü bir Aziz: Thomas More ve Utopia’sı

Sir Thomas More tarafından 1516’da yayımlanmış ve ilk ütopya eseri olarak kabul edilen, hatta bu türe de adını...

1/10
Please reload

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Instagram Social Icon