Âtik Kelimeler

ʌnˈliːʃ wɜːdz

ðer dɪd aɪ sæt,

ɪn ðə ˈkɔːr.nɚ ɑ:v æn ˈemp.ti speɪs wɪð ə ˈfeɪ.dɪd ˈbiː.ɪŋ… … ʌn.dɚ feɪ.dɪd liːvz

kɑːn.stənt. lipʊʃ.ɪŋ maɪˈself tʊ ɪkˈspleɪn sʌm.θɪŋ ɪn.ɪkˈsplɪk.ə.bəl tʊ kəˈmjuː.nə.keɪt sʌm.θɪŋ nɑːn.kəˈmjuː.nə.kə.bəl tʊ tel əˈbaʊt sʌm.θɪŋ aɪ oʊn.li fiːl ɪn maɪ boʊns, ənd wɪtʃ kæn oʊn.li bi ɪkˈspɪə.ri.ənst ɪn ðoʊz boʊns.

ðer ɪz noʊ əˈnʌð.ɚ kaɪnd ɑːv raɪ.t̬ɪŋ fɔːr mi… …aɪ oʊn.li noʊ ðɪs wʌn.

wen fɪər dʌz nɑːt let mi sliːp wel ənd maɪ diː.məns hæv nʌθ.ɪŋ els tʊ tel. ðen dʒʌst kraɪ fɔːr æn aʊr, fɔːr nɑːt ˈbiː.ɪŋ friːæt ɔːl raɪt ɪn ðə mɪtst ɑːv ðə rɪˈɡret ɑːv maɪ soʊl.

Unleashed Words

There did I sat, in the corner of an empty space with a faded being... ...underfadedleaves.

Constantly pushing myself to explain something inexplicable to communicite something incommunicable to tell about something I only feel in my bones,

and which can only be experienced in those bones.

There is no another kind of writing for me… ...I only know this one.

...when fear does not let me sleep well and my demons have nothing else to tell. Then just cry for an hour for not being free at all Right in the midst of the regrets of my soul.

Âtik Kelimeler

Orada oturmuşum, boş bir alanın köşesinde Solmuş bir varlıkla… …solmuş yaprakların altında.

Kendimi mütemadiyen zorluyorum açıklanamaz bir şeyi açıklamaya anlatılamaz bir şeyi anlatmaya ve sadece kemiklerimde hissettiğim, sadece kemiklerimde tecrübe edinilebilecek bir şeyden konuşmaya.

Benim için başka bir yazış türü mevcut değil… …sadece buna vakıfım.

…korkularım uyumama müsaade etmediğinde, ve şeytanlarımın söyleyecek kelamı kalmadığında… Sonra bir saat boyunca tam anlamıyla özgür olamadığıma ağlıyorum Ruhumun pişmanlıklarının tam ortasında.

İllüstrasyon: Güneş Oktay

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

“Yılan Uykusu”ndaki İnsan

Sait Faik Abasıyanık “Yılan Uykusu” adlı öyküde insanın karmaşıklığını ve benzersizliğini iki hüviyetsiz karakter üzerinden anlatır. Öykü iki bölümden oluşur: İlk bölümde yazar ikinci tekil anlatıcıyı

Öne Çıkanlar